10-те най-търсени технологични професии през 2022 г.

10-те най-търсени технологични професии през 2022 г.

Търсенето на професионалисти в областта на технологиите е в разгара си след затишие през 2020 г. поради пандемията от коронавирус. В сектора се наблюдава голямо търсене на различни позиции, но някои специалности са много по-търсени от други. В доклад, публикуван от доставчика на технологично обучение Coding Dojo, се разглеждат 10-те най-горещи технологични професии за 2022 г.

За да състави своя списък с десетте най-търсени технологични професии за 2022 г., Coding Dojo разглежда 50-те най-добри професии в Америка за 2022 г. на Glassdoor, като разбира се акцентира само на тези, които отговарят на определението „технологична професия“. След това компанията анализира броя на обявите за технологични работни места в Indeed и прогнозния темп на растеж за всяко от тях, посочен от Бюрото за трудова статистика на САЩ. Накрая Coding Dojo комбинира всички тези данни, за да състави своя списък с десетте най-добри длъжности.

  1. Инженер по информационна сигурност

Поради нарастването на кибератаките през последните години, организациите стават все по-зависими от експертния опит на инженерите по информационна сигурност, които имат достатъчен професионален опит.

Известен също като анализатор по информационна сигурност , инженерът прилага мерки за сигурност, които ефективно защитават чувствителни данни в случай на кибератака.

Инженерът по сигурността на информационните системи  проучва и анализира потенциалното въздействие на новите заплахи и експлойти, върху информационната система на предприятието и прави промени в съществуващата среда, за да е максимално защитена.

Според Glassdoor средната заплата в САЩ на инженера по информационна сигурност е 119 000 USD.

За да получите тази позиция ще ви трябват знания и опит в областта на мрежите и мрежовата безопасност, добро познаване на Linux, опит в работата с различни софтуерни пакети използвани за тестване на компютърната сигурност (Metasploit, Nessus, Wireshark, Burp Suite и много други). Огромно значение имат и сертификатите, които съответния специалист притежава – CISSP, GIAC, CISA, CISM. Сертификатите, доказващи съответната квалификация са скъпи и изискват много време за подготовка, но могат чувствително да вдигнат шансовете ви за висока заплата и наемане в добра фирма.

Разбира се изисква се и основно ниво в програмирането – Python, C и C++ са едно добро начало. В повечето случаи не е нужно анализатора на информационната сигурност да е програмист, но трябва поне да може да чете код и да прави промени в съществуващи скриптове.

Според Coding Dojo сред всички области на работа в сферата на технологиите киберсигурността се разраства най-бързо. Бюрото за трудова статистика на САЩ прогнозира, че работните места в областта на киберсигурността ще нараснат с 33% през следващото десетилетие, което е повече от всяка друга професия в списъка.

„Киберсигурността се разраства експоненциално в момента, защото преди е била пренебрегвана в една или друга степен“, казва пред TechRepublic главният изпълнителен директор на Coding Dojo Ричард Уанг. „Много компании не са отчитали уязвимостите в своя код, така че сега наваксват. Това, в допълнение към повишеното медийно внимание към нарушенията на сигурността на данните, дава тласък за развитието на тази индустрия.“

Ако сега започвате своята кариера в IT бизнеса е добре да се насочите в компютърната сигурност. Заплащането е добро и работата е интересна, но се изискват много и комплексни знания в различни сфери.

2. Full stack разработчикът

Много хора неправилно мислят за Full stack разработчика като за митичен суперпрограмист с дълбоки познания във всичко от front-end до back-end. Това разбиране е неправилно и в практиката Full stack разработчикът е програмист, който има общи познания във всички области на разработката на софтуер и е много полезен с това, че може да покаже точните стъпки от концепцията до крайния продукт. Необходими са много години професионален опит в различни езици, роли и индустрии, за да се достигне това ниво на квалификация, затова и търсенето на такива кадри е огромно.

3. Специалист по анализ на данни

Това  е сравнително нова специалност сред технологичните професии. Специалистите по анализ на данни събират, поддържат, обработват и анализират огромни обеми данни, като целта е да се открият модели и тенденции, които да бъдат използвани за взимане бизнес решения. Добрият специалист по анализ на данни може да разработи методи за  прогнозиране на поведението на клиентите и идентифициране на нови възможности за приходи, което е причина за сериозното търсене на такива специалисти.

Заплащането за работа на начално ниво в тази област е малко под 90 000 щатски долара, а за по-опитни позиции – доста над тази сума.

„Науката за данните е в сравнително начален стадий на развитие, но въпреки това възможностите ѝ нямат край, тъй като машинното обучение и изкуственият интелект продължават да се усъвършенстват“, казва Уанг. „В началото от специалистите, занимаващи се с данни, се очакваше основно да събират, организират и представят данни. Днес учените, занимаващи се с данни, правят всичко това и използват машинно обучение, за да анализират множество различни бизнес решения за компаниите, което ги прави изключително полезна и търсена позиция във всички индустрии.“

3. Специалист по машинно обучение

Специалистът по машинно обучение е експерт по обработка на данни от средно до висше ниво, който се занимава с елементите на изкуствения интелект и машинното обучение в дадена работа. Тази роля изисква сериозни познания в областта на машинното обучение и способност за работа с различни структури и среди за данни. Средно инженерите по машинно обучение печелят малко над 110 000 долара годишно, въпреки че на някои позиции заплащането надхвърля 300 000 долара.

4. Java разработчик

Според повечето проучвания и анкети Java все още е сред най-популярните езици за програмиране. Работодателите винаги желаят разработчици на Java. Средната заплата на програмист на Java в САЩ е 114 000 USD.

5. Инженер по данните

Поредната много търсена специалност, в които се работи с огромни масиви данни. Основната задача на инженера по данните е да създаде, управлява и конфигурира системи, които да събират, организират и изпращат на правилните места масивите данни. Реално инженера по данните подсигурява правилните потоци информация, която инженера по машинно обучение да обработи и анализира.

Когато сравнявате различните професии, фокусирани върху данните, е полезно да запомните, че инженерът по данните и инженерът по машинно обучение са по-специализирани професии, докато специалистът по анализ на данните е на практика комбинация от двете. Средната заплата на инженера по данни в САЩ е 116 000 долара, според Glassdoor.

7. Специалист по облачните технологии

Тъй като все повече организации мигрират ключови активи към облака, ролята на специалист по облачните технологии става все по-търсена.

Облачните инженери изграждат и поддържат базирана на облак инфраструктура. Техните отговорности могат да включват:

  • Проектиране, управление и внедряване на облачни приложения
  • Подпомагане на бизнеса да мигрира бази данни към облачна инфраструктура
  • Преговори с доставчици по въпроси като контрол на разходите, мащабируемост и др.

Като човек, който поддържа среди, базирани на облачни технологии, трябва да сте запознати с администриране на Linux, да имате познания за компютърните мрежи и добър опит в програмирането – Python, C++, Java и Ruby и т.н.

На практика пазара на облачни услуги се държи от 3 големи платформи – Microsoft Azure, Google Cloud Platform и Amazon Web Services, познаването на системите им и съответните свързани с това сертификати ще са ви много полезни.

Според Glassdoor средната заплата на инженер по облачни технологии в САЩ е 118 000 USD.

Личното ми мнение, че тази позиция трябва да е доста нагоре в класацията. Специалистите по облачните технологии са много търсени и тази специалност е много перспективна.

8. Бекенд инженер 

Бекенд инженер е отговорен за проектирането, изграждането и поддържането на сървърната страна на уеб приложенията. С други думи, основната отговорност на backend инженера е да изгради структурата на софтуерно приложение.

Те поставят основите на софтуерния екип за това, което трябва да направят, за да постигнат основните цели. Това означава, че една от основните функции на бекенд инженер в екип за разработка на софтуер е да пише бизнес логика, сървърни скриптове и API, които по-късно ще бъдат използвани от другите разработчици и членове на екипа.

Ежедневният бекенд инженеринг е другата важна задача на този тип специалисти и се състои от оптимизиране на сървърите за скорост и стабилност, гарантиране на сигурността на структурата и т.н.

Средната заплата за този вид работа в САЩ е 134 000 USD, но много позиции са с възнаграждение над 200 000 USD.

9. Salesforce специалист

Тъй като Salesforce се счита за най-разпространената CRM платформа, специалистите в тази област са много търсени, особено след като платформата може да изглежда объркваща за хората, които всъщност трябва да я използват.

Salesforce специалистът изгражда и подобрява системите Salesforce за компаниите въз основа на техните специфични нужди. Това означава, че те се занимават с всичко – от интегрирането на приложения на трети страни до отстраняването на възникнали технически проблеми. Инженерът на Salesforce трябва да знае Java и C#, както и специален език на Salesforce, наречен Apex.

Средната заплата за тази длъжност е 115 000 USD.

10. Инженер по автоматизация

Накрая на челната десетка е инженерът по автоматизация – професионалист, който работи в различни инженерни екипи, за да открива проблеми и да ги решава чрез използване на автоматизация.

В тази роля анализирате инженерната среда на организацията, за да откриете потенциални области за автоматизация. Освен това използвате осигуряване на качеството за оценка на технологичните продукти. Инженерите по автоматизация се нуждаят от познания за програма за автоматизирано тестване, като Lambda Test, Rainforest и Cypress.

Средната годишна заплата на тази длъжност е 104 000 USD.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.