Sonoff POW R-2 с Tasmota и интеграция с Home Assistant

Sonoff POW R-2 с Tasmota и интеграция с Home Assistant

Здравейте! В тази статия ще се опитам да опиша подробно флашването на Sonoff POW R-2 с Tasmota и интеграция с Home Assistant. Повече за това, какво точно е Tasmota и защо е препоръчително да флашваме повечето си устройства, може да прочетете тук (очаквайте скоро).

Защо е необходимо ?


Sonoff POW - R2
Sonoff POW R2

За да можем да интегрираме Sonoff POW R-2 към нашата платформа за домашна автоматизация, изградена на базата на Home Assistant, е препоръчително да го флашнем с Tasmota. По принцип Home Assistant вече предлага и интеграция с клауда на Sonoff, и бихме могли да свържем релето към платформата без да го флашваме. Разликата между двата метода на интеграция на релето е, че при втория данните ще минават през клауда на Sonoff. Друг недостатък е, че ако по някаква причина ни спре интернетът, няма да можем да контролираме релето, тъй като данните няма да могат да се получават от клауда. Повече за интеграцията на Home Assistant с клауда на Sonoff можете да прочетете тук.


Аз предпочитам данните за моя дом да си стоят локално при мен. Разбира се невинаги това е възможно, но когато е, аз го правя. Поради тази причина се спирам на първия вариант за интеграция и флашвам Sonoff POW R-2 с Tasmota. Tasmota е къстъм фърмуер, разработен основно за чипове ESP-82xx, които са в сърцето на комуникационния модул на релето. Чрез Tasmota препрограмираме ESP чипа и прекъсваме предаването на данни към клауда на Sonoff. Също така ни се дава възможност да използваме локален MQTT брокер за контрол над релето. Именно на базата на MQTT правим и интеграцията с Home Assistant.


MQTT

Накратко, MQTT е протокол за асинхронна комуникация между клиент и сървър. Сървърът е наречен брокер и е базиран на модела за публикуване и абониране за съобщения. В нашия Home Assistant имаме вдигната услуга MQTT Broker, което се явява сървър. Повече за интеграцията на услугата MQTT Broker в Home Assistant може да прочетете тук (очаквайте скоро).


Къстъм фърмуера на релето Tasmota осигурява MQTT клиент, като по този начин става възможна връзката му с Home Assistant.

Флашване на Sonoff POW R-2 с Tasmota

Моля, имайте предвид, че стъпките по-долу изпълнявате на ваша отговорност! Аз не нося отговорност за щети, нанесени на вас или вашите устройства.


Необходими инструменти

  1. Кръстата отвертка
  2. Права отвертка
  3. Захранващи проводници 220V
  4. FTDI кабел 3.3V
  5. PC с Windows
  6. Тестови консуматор
  7. Мултицет
  8. Свързващи проводници

Инструменти и матеряли
Инструменти и матеряли
Инструменти и матеряли

Необходим софтуер

  1. EasyESP
  2. Tasmota firmware

Подготовка

Първо е необходимо да разглобим релето. Това става като отвием болтчето на капачето и го отстраним.


Sonoff POW R-2 с Tasmota и интеграция с Home Assistant

След това махаме горната част на корпуса. Тя е на щипки, които лесно се отщипват с права отвертка.


Sonoff POW R-2 с Tasmota и интеграция с Home Assistant

Платката на релето е прикрепена към долната част на корпуса с четири винтчета. Отвинтваме и тях, и освобождаваме платката.


Sonoff POW R-2 с Tasmota и интеграция с Home Assistant

Показаното на снимката е чипа ESP-8266, който ще флашнем.


Следващата стъпка е да свържем FTDI кабела с платката. Това става чрез свързващите проводници. На снимката долу е показан конектора на платката на Sonoff POW R-2, където трябва да свържем FTDI кабела. Ако имате желание, бихте могли да споите рейка на конектора, за да ви е по-удобно. Аз лично свикнах да ги флашвам без споена рейка.


Sonoff POW R-2 с Tasmota и интеграция с Home Assistant

Проводниците се свързват по следния начин:


FTDIкабел                                   Sonoff POW R-2

GND                          < – >             GND

VCC                           < – >             VCC

TX                              < – >             RX

RX                              < – >             TX


Sonoff POW R-2 с Tasmota и интеграция с Home Assistant

Важно е да се знае, че флашването става чрез FTDI кабел на 3.3V. На пазара се продава и на 5V, но с него няма да стане. Моят специално е комбиниран и мога да избирам работното му напрежение.


FTDI

С това подготовката за флашването приключва.

Флашване на Sonoff POW R-2 с Tasmota

Първо е необходимо да изтеглим последната версия на фърмуера Tasmota от тук.


След това е необходимо да свалим EasyESP от тук. EasyESP е софтуерен инструмент, чрез който ще флашнем Sonoff POW R-2. Разбира се, EasyESP може да флашне всички ESP базирани устройства.


След като сме свалили и разархивирали EasyESP, копираме първия файл, който свалихме – tasmota.bin, в разархивираната папка \ESPEasy_dist\bin. Сега можем да стартираме EasyESP от файла ESP.Easy.Flasher.exe. След стартирането ще се отвори следния екран:


EasyESP

Сега следва да включим FTDI кабела в компютъра. За да флашнем успешно обаче, трябва да вкараме чипа ESP-8266 в т.нар. Flash mode. Това става с бутона за ръчно включване и изключване на релето.


Sonoff POW R-2 с Tasmota и интеграция с Home Assistant

За да избегнете главоблъсканици, сега е времето да спомена, че на пазара се предлагат два различни варианта на Sonoff POW R-2. И двата варианта работят аналогично, но имат малки разлики в електронната схема. Поради това, вкарването на релето във flash mode става по различен начин. Най-лесният начин да разпознаете какво е вашето реле и по кой начин се вкарва във flash mode, е по кутийката.


Sonoff POW R-2

При десния вариант (лилавата кутийка) вкарването във flash mode става като задържите бутона на релето. След това включете FTDI кабела в компютъра. Релето ще присветне в син цвят няколко пъти, след което отпускате бутона.


При левия вариант (зелената кутийка) натискате бутона. Включвате FTDI кабела в компютъра и държите бутона непрекъснато до края на процедурата.


И при двата варианта, след включването на FTDI кабела в компютъра, релето ще премигне в синьо и ще угасне.


Sonoff POW R-2 с Tasmota и интеграция с Home Assistant

След като кабелът е включен и релето е във flash mode, в интерфейса на EasyESP даваме refresh на com портовете.


Sonoff POW R-2 с Tasmota и интеграция с Home Assistant

След refresh-a, в полето COM port трябва да видим COM port-а на нашия FTDI кабел.


Sonoff POW R-2 с Tasmota и интеграция с Home Assistant

От падащия списък на полето „Firmware (.bin)“ избираме tasmota.bin.


Sonoff POW R-2 с Tasmota и интеграция с Home Assistant

След това кликваме на бутона “Flash ESP Easy EW” и флашването ще стартира. Флашването продължава около 80 секунди, през това време се стараем да не размърдаме свързващите проводници между Sonoff POW R-2 и FTDI кабела. Ако сте с варианта със зелената кутийка, не отпускате бутона за ръчно управление на релето. Ако всичко мине нормално, в синьото пале трябва да се изпише нещо подобно:


Sonoff POW R-2 с Tasmota и интеграция с Home Assistant

Релето ще се рестартира и с това флашването му приключва. Сега започваме с настройката му.

Първоначална настройка на Sonoff POW R-2 с Tasmota

След като релето се рестартира, то ще започне да мига в син цвят. Това означава, че то в момента се намира в така наречения режим на AP. При този режим самото реле става Access Point и ви дава достъп до неговата WiFi мрежа. През телефона си сканирайте наличните WiFi мрежи. Трябва да видите нова такава с име tasmota_xxxxxx, свържете се към нея.


Sonoff POW R-2 с Tasmota и интеграция с Home Assistant

След като се свържете с мрежата в браузър, отворете следния адрес 192.168.4.1. Ще ви се отвори web интерфейса на Tasmota. В този прозорец изберете вашата WiFi мрежа и въведете паролата и.


Sonoff POW R-2 с Tasmota и интеграция с Home Assistant

По този начин казваме на релето към коя WiFi мрежа искаме да се свърже. Потвърждаваме с бутона „Save“ и релето ще се рестартира. След рестартирането то ще се свърже към мрежата, която му зададохме.


Сега е необходимо чрез компютър да сканираме всички IP-та в нашата мрежа, за да намерим кое е IP-то, което е получило релето. За целта аз използвам Advanced IP Scaner, но всеки ip скенер би ви свършил работа. Тук е важно да си запишем и MAC адреса на релето, за да можем да направим резервация на IP-то в нашия рутер. След като открием IP адреса на релето, го въвеждаме в браузър и отново се отваря web интерфейса на Tasmota.


Sonoff POW R-2 с Tasmota и интеграция с Home Assistant

Както ще забележите, в момента релето е конфигурирано като Sonoff Basic. Чрез бутона „Toggle“ можем да го включваме и изключваме, за да го тестваме. Към момента обаче не можем да измерваме консумацията. За да можем да измерваме консумацията, тока и напрежението, е необходимо да конфигурираме релето като Sonoff POW R-2.


Чрез тази конфигурация ние му казваме от кой GPIO да черпи информация за ток, напрежение и т.н. Влезте в конфигурацията, като кликнете на бутон „Configuration“. Ще се отвори следният екран, от него кликнете на бутон „Configure Module“.


Sonoff POW R-2 с Tasmota и интеграция с Home Assistant

Ще се отвори нов прозорец „Module parameters“, в него от падащия списък на полето „Module type“ изберете „Sonoff Pow R2 (42)“. Запишете промените с бутона „Save“ и релето отново ще се рестартира. При рестарта ще видите екран, подобен на този:


Sonoff POW R-2 с Tasmota и интеграция с Home Assistant

След рестартирането ще видим нов начален екран, в който вече можем да видим стойностите на напрежението, тока, консумацията, както и други показатели.


Sonoff POW R-2 с Tasmota и интеграция с Home Assistant

С това първоначалната настройка на Tasmota върху Sonoff POW R-2 приключва. Сега ще преминем към интеграцията с Home Assistant.

Интеграция на Sonoff POW R-2 с Home Assistant

Идеята на цялото това упражнение е да могат да се получават данни от релето в Home Assistant, а също така да може и то да бъде управлявано през него. Както споменах по-горе, интеграцията на Sonoff POW R-2 с Tasmota и Home Assistant става на базата на протокола MQTT. Тук приемаме, че вече имаме инсталиран и конфигуриран MQTT брокер на нашия Home Assistant. Ако все още нямате MQTT брокер и не знаете как да го инсталирате, може да прочетете тук (очаквайте скоро).


Първото нещо, което е необходимо да направим, е да настроим MQTT клиента на релето. Отваряме web интерфейса на Tasmota и отиваме на „Configuration“.


Sonoff POW R-2 с Tasmota и интеграция с Home Assistant

От основната конфигурация избираме „Configure Other“.


Sonoff POW R-2 с Tasmota и интеграция с Home Assistant

Ще ни се отвори нов прозорец, в който може да въведем „Device Name“ и „Friendly Name 1“. Това, което въведем тук, по-късно ще видим в Home Assistant като устройство.


Tasmota MQTT

Не забравяйте да поставите отметка на полето MQTT enable! След това запишете промените с бутона „Save“. След записа, устройството ще се рестартира. След това отидете отново в конфигурацията и от нея изберете „Configure MQTT“.


Tasmota MQTT

В новия прозорец, който ще се отвори, е необходимо да въведем данните за нашия MQTT брокер. Това са именно Host, User, Password. Можете също така да промените и темата, но аз използвам tasmota_, която е по подразбиране.


Tasmota MQTT

Отново записваме промените с бутона „Save“ и релето ще се рестартира за пореден път.


Последното нещо, което трябва да направим, е да активираме режима Auto Discovery за да може Home Assistant да открие релето. За да направим това, отваряме web интерфейса на Tasmota и от основното меню избираме „Console“.


Ще се отвори следният прозорец:


Tasmota

В полето въвеждаме командата SetOption19 1 и натискаме enter. По този начин активираме Auto Discovery режима на релето. Сега, ако отидем в конфигурацията на Home Assistant, ще видим, че нашето реле вече се е добавило автоматично към платформата.


Home Assistant

Когато кликнем върху новодобавеното устройство, ще ни се отвори страница с детайлна информация за неговите сензори и методи за управление.


Home Assistant

Това са всички сензори, които притежава Sonoff POW R-2 с техните моментни стойности. Освен изчитане на стойностите, имаме и опция да включим или изключим релето. Аз използвам такива релета за захранването на хладилника, микровълновата, кафе машината и телевизорите вкъщи. По-подробно за моите интеграции на Sonoff POW R-2 в различни електроуреди можете да прочетете в другите статии в блога.

Калибрация на Sonoff POW R-2 с Tasmota

Тъй като аз разчитам на приблизително точните показатели на релето, това ще е последното нещо, което ще направя с Sonoff POW R-2, ще го калибрирам. Калибрацията се изразява в това да проверим с уред напрежението, тока и консумираната мощност, и да ги сравним с показанията на релето. Ако случайно не съвпадат, ще се наложи да направим корекции.


Първото, което аз правя, е да свържа към релето консуматор, за който знам точно колко консумира. Използвам обикновена енергоспестяваща крушка от 10W.


Калибрация на Sonoff POW R-2

Свързвам я към релето, пускам го и наблюдавам показанията.


Калибрация на Sonoff POW R-2

Ако релето отчита нещо различно от точно 10W, се нуждаем от калибрация. Отваряме web интерфейса на Tasmota и от основното меню отиваме на „Console“. В полето на конзолата въвеждаме командата – PowerSet 10.0. Това казва на релето, че моментно консумираната мощност е 10W.


Следва да калибрираме показанията на напрежението. За целта с мултицет измерваме напрежението на контакта, в който сме включили нашето реле.


Мултицет

Ако има разлики между показанията на мултицета и релето, в конзолата на Tasmota въвеждаме следната команда – VoltageSet 232. Тук 232 е измереното с мултицета напрежение.

Последната калибрация е на тока. Токът в mA се пресмята по формулата:

(P/V)*1000=I

В моя случай мощността P=10W

Напрежението V=232V

Тока I ще е равен на (10/232)*1000=43.10mA

Отново през конзолата на Tasmota въвеждаме командата CurrentSet 43.10, като по този начин калибрираме и тока.

И така, това е всичко, което мога да ви разкажа за умното реле Sonoff POW R-2 с Tasmota и интеграция с Home Assistant.


Надявам се статията „Sonoff POW R-2 с Tasmota и интеграция с Home Assistant“ да ви е била интересна и полезна. Ще се радвам да отговоря на вашите въпроси, ако има такива. Задавайте ги в коментарите под статията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.