Промоции в Датчици

Няма намерени продукти

Датчици

Показване на всички 4 резултата

Индуктивният датчик е електронно устройство което формира дигитален или аналогов изходен сигнал. Този тип датчици дейста безконтактно, като отчита приближаващия метал на съответно разстояние. Безконтактните датчици имат висока надежност и дълготрайност, като се използват предимно в силно замърсени места, вибрации и колебливи температури. Според вида на захранване се делят на постоянно и променливо токови датчици, като имат голямо приложение в машиностроенето, контрол при бракуване, отчитане на различни детайли, засичане на скорости и обороти.